ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POPW 1.4 dotyczące dostawy środka trwałego tj. stanowiska prasowalniczego

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę stanowiska prasowalniczego w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe. [pobierz]

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. [pobierz]

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [pobierz]

Rozstrzygnięcie zapytania [pobierz]ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 4/POPW 1.4 dotyczące dostawy środków trwałych

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę maszyny do wykonywania znakowania na gotowych wyrobach w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe. [pobierz]

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. [pobierz]

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [pobierz]

Rozstrzygnięcie zapytania [pobierz]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POPW 1.4 dotyczące dostawy środków trwałych tj. maszyn do wzorcowni

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci maszyn do wzorcowni w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe. [pobierz]

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. [pobierz]

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. [pobierz]

Rozstrzygnięcie zapytania [pobierz]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POPW 1.4 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci maszyn do automatyzacji procesu szycia odzieży

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci maszyn do automatyzacji procesu szycia odzieży w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.  [pobierz]
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  [pobierz]
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  [pobierz]

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POPW 1.4 dotyczące zakupu i dostawy maszyn do dzianin

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę maszyn do dzianin w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.  [pobierz]
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  [pobierz]
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  [pobierz]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POPW 1.4 dotyczące dostawy komputerów

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.  [pobierz]
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  [pobierz]
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  [pobierz]

Rozstrzygnięcie zapytania [pobierz]

 

 

ZAPYTANIA ARCHIWALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NR 2/POPW 1.4 dotyczące dostawy środków trwałych tj. katera z lagowarką i stołem krojczym – (1 komplet)

 

Eldan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletu środków trwałych i oprogramowania w postaci spersonalizowanej linii do przygotowania wykrojów, w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjność firmy ELDAN w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0056/2020

 

1.     Zapytanie ofertowe. [pobierz]

2.     Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. [pobierz]

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  [pobierz]

4.     Oświadczenie odnośnie akceptacji warunków płatności – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  [pobierz]