wpisz, jeżeli prowadzisz działalność gosp.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ELDAN sp. z o.o.sp.k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mielcu, 39-300 Mielec tel.: 17 774 57 30 adres e-mail: biuro@eldan.pl.
2. Celem zbierania danych jest wysyłka zamówionej korespondencji marketingowej lub przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego - cel został określony w formularzu. Dane będą gromadzone na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wysyłki zamówionych materiałów reklamowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wpisz ciąg znaków